-50 % na MySun termostate pri kupnji IR panela ili podnog grijanja.

Sažetak košarice

Košarica je prazna

Artikl je dodan u košaricu

Košarica je prazna

Obročno plaćanje već od 10 € mjesečno. Trenutačno odobrenje

LeanPayCards

Korisnik

Zaboravili ste lozinku?

Još nemate račun?

Registrirani korisnici imaju pristup prethodnim narudžbama.

Izradi račun
Loading ...

Pravo na privatnost

Tvrtka KOOP TRGOVINA d.o.o. veliku pozornost pridaje zaštiti osobnih podataka sukladno važećoj zakonskoj regulativi (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2 i Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR). Budući da su nam naši kupci izuzetno važni, odgovorno se odnosimo i prema njihovim podacima. O kupcima obrađujemo samo one podatke koje smo od njih dobili na temelju njihove slobodne volje i u sklopu poslovnog odnosa, na temelju njihove privole ili na drugoj pravnoj osnovi.

Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijske podatke koji uglavnom uključuju ime i prezime, korisničko ime i lozinku te PDV ID ako ste pravna osoba;
 • kontaktne podatke koji uključuju osobne podatke putem kojih možemo stupiti u kontakt s vama, posebice adresu e-pošte, broj telefona, adresu za dostavu, adresu računa i vaše profile na društvenim mrežama;
 • vaše postavke, koje uključuju podatke o vašem računu, posebno spremljene adrese za dostavu, profile, pretplate na biltene;
 • podatke o vašim narudžbama, što uglavnom uključuje podatke o naručenim artiklima i načinu plaćanja, uključujući broj bankovnog računa, kao i informacije o reklamacijama.

Uvod

KOOP TRGOVINA posebnu pozornost posvećuje zaštiti osobnih podataka. Putem ove politike privatnosti želimo informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Osim toga, pojedinci su informirani o svojim pravima.

Kao izvršitelj obrade i voditelj obrade, tvrtka KOOP TRGOVINA provela je niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala najbolju moguću zaštitu osobnih podataka koje posjeduje. Prikupljanje i obrada regulirani su u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s nacionalno određenom i reguliranom zaštitom podataka. Međutim, prijenos podataka putem interneta može sadržavati sigurnosne propuste, pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Zbog navedenog svaki nam pojedinac može dostaviti osobne podatke i na alternativni način, npr. putem telefona.

Definicije

A) Osobni podaci
Osobni podaci su sve informacije o određenoj fizičkoj osobi ili osobi koja se može identificirati („ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više čimbenika karakterističnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

B) Ispitanik
Ispitanik svaka je fizička osoba koja je prepoznata ili se može identificirati i čije osobne podatke prikupitelj i izvršitelj obrade prikuplja i obrađuje.

C) Obrada podataka
Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se izvode na osobnim podacima ili skupinama osobnih podataka, bez obzira na to je li to učinjeno automatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

D) Suglasnost
Privola ispitanika svaka je slobodno dana, konkretna, informirana i nedvosmislena oznaka želje ispitanika koja izjavom ili jasnom afirmativnom mjerom pristaje na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Naziv i adresa izvršitelja i voditelja obrade

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih propisa o zaštiti podataka primjenjivih u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

KOOP TRGOVINA d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 43
8250 Brežice, SI

Telefon: +386 7 47 78 820
Adresa e-pošte: info@koop.si
Internetska stranica: www.koop.si

Kolačići

Na internetskoj stranici www.mysun.hr upotrebljavaju se kolačići. Kolačići su tekstne datoteke koje se putem internetskog preglednika spremaju u računalni sustav i omogućuju korisnicima ugodniju i jednostavniju upotrebu internetske stranice.
Ispitanik može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice s pomoću odgovarajućeg skupa upotrebljenog internetskog preglednika i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih programa sustava. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavke kolačića u internetskom pregledniku koji upotrebljava, neće se moći iskoristiti sve funkcije internetske stranice.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica www.mysun.hr prikuplja niz općih podataka i informacija kad ispitanik posjeti internetsku stranicu. Ovi opći podaci i informacije spremaju se u poslužiteljskim datotekama zapisnika. Prikupljati se mogu sljedeći podaci:

 • vrsta i verzija preglednika koji se upotrebljava,
 • operacijski sustav koji upotrebljava pristupni sustav,
 • internetsku stranicu s koje pristupni sustav dolazi do naše internetske stranice (tzv. upućivači),
 • podnacionalne internetske stranice,
 • datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici,
 • adresu internetskog protokola (IP adresu),
 • davatelja internetskih usluga pristupnog sustava i
 • sve druge slične podatke i informacije koji se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Pri upotrebi ovih općih podataka i informacija ne dobivaju se konkretni podaci o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za:

 • ispravnu isporuku sadržaja naše internetske stranice,
 • optimiziranje sadržaja naše internetske stranice kao i oglasa na njoj,
 • osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije internetske stranice te
 • pružanje informacija tijelima za provođenje zakona potrebnih za provođenje zakona u slučaju kibernetičkog napada.

Prijava na e-novosti

Na internetskoj stranici www.mysun.hr korisnici imaju mogućnost pretplate na naše e-novosti u kojima mogu dobiti korisne informacije i savjete iz područja različitih sustava grijanja.

Putem e-obavijesti KOOP TRGOVINA povremeno svoje primatelje, koji su pristali na primanje e-obavijesti/e-novosti, obavještava o novim uslugama i aktualnostima koje organizira.

Obavijesti prima samo ispitanik pod sljedećim uvjetima:

 • ispitanik ima važeću adresu e-pošte te se pretplaćuje na primanje e-obavijesti i e-novosti.

Primatelj e-obavijesti može u svakom trenutku odustati od prijave na koju se podaci odnose. Privolu za spremanje osobnih podataka, koju je ispitanik potvrdio za slanje e-obavijesti, može u bilo kojem trenutku opozvati. Za povlačenje privole u svakoj e-obavijesti dostupna je odgovarajuća poveznica. Isto tako, ispitanik može na drugi način (pisanim, elektroničkim ili usmenim putem) izravno obavijestiti voditelja obrade o odluci.

Svrhe obrade osobnih podataka

Voditelj obrade KOOP TRGOVINA će podatke dobivene od korisnika upotrebljavati u sljedeće svrhe:

 • informiranje i slanje e-novosti, članaka, obavijesti o događajima putem e-pošte;
 • izravni marketing i slanje ponuda e-poštom, običnom poštom i na internetskoj stranici te obavljanje telefonskih poziva;
 • segmentacija, profiliranje i automatizirana obrada u svrhu kreiranja prilagođenih poruka i ponuda koje će biti relevantnije korisniku;
 • statističke i tržišne analize;
 • praćenje klikova i otvaranja e-pošte i klikova na internetskoj stranici za segmentiranje i prilagodbu sadržaja e-pošte;
 • prikazivanje prilagođenih oglasa na oglasnim platformama (Google i Facebook).


Kontakt-obrazac na internetskoj stranici

Internetska stranica www.mysun.hr sadrži kontakt-obrasce koje omogućuju brzi elektronički kontakt s tvrtkom. Ako se ispitanik odluči za kontakt putem kontakt-obrasca, osobni podaci navedeni u obrascu automatski se spremaju. Takve osobne podatke voditelj obrade sprema u svrhu obrade ili uspostavljanja kontakta s osobom na koju se podaci odnose. Ovi osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama.

Sudjelovanje u događanjima

A) Opće odredbe
Opći uvjeti poslovanja uređuju svrhu i uvjete održavanja događanja u organizaciji KOOP TRGOVINA, način prijave na iste, uvjete sudjelovanja te postupak eventualnog otkazivanja pojedinog događanja prije njegove provedbe. Organizator događanja je KOOP TRGOVINA.
Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio prijave za svako događanje. Ispitanik koja se prijavi za bilo koje događanje u cijelosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete koji su objavljeni na internetskoj stranici KOOP TRGOVINA.

B) Prijava za događanje
Prijava za događanje obavlja se ispunjavanjem obrasca za prijavu na internetskoj stranici KOOP TRGOVINA, gdje ispitanik mora unijeti svoje podatke (ime, prezime, tvrtku i adresu e-pošte). Upisom tih podataka ispitanik jamči da su isti istiniti, točni i potpuni. Prijave za događanje obavezne su jer je broj mjesta ograničen.
Prijavom se ispitanik također slaže i dopušta organizatoru snimanje i/ili fotografiranje događanja te javnu objavu snimljenog materijala nakon događanja.

C) Otkazivanje događanja od strane organizatora
Organizator zadržava pravo prilagodbe sadržaja događanja te, u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili drugih razloga, prilagodbe vremena ili mjesta održavanja ili otkazivanja istog. O eventualnom otkazivanju organizator će prijavljene za događanje obavijestiti najkasnije dan prije održavanja, i to putem adrese e-pošte koju je ispitanik naveo u prijavi za događaj ili pozivom na navedeni broj telefona.

D) Upotreba osobnih podataka
Voditelj obrade zbirke osobnih podataka prikupljenih u okviru prijave na događanje ili na drugi način u sklopu događanja je organizator, koji se obvezuje pažljivo čuvati i upotrebljavati sve primljene osobne podatke navedene u prijavnici sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) u svrhu za koju su pribavljeni te ih neće prosljeđivati trećim stranama. Svrhe su definirane u internetskom obrascu za prijavu.

Brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako to ovlasti europski zakonodavac ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima koji se tiču voditelja obrade. Ako svrha pohrane nije navedena ili nije prikladna, ili ako istekne rok za pohranu koji je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci rutinski se blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima. Naravno, brisanje je moguće i na zahtjev ispitanika.

Prava korisnika

A) Pravo na potvrdu
Svaki ispitanik ima pravo, koje mu daje europski zakonodavac, od voditelja obrade dobiti informaciju o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo, u bilo kojem se trenutku može obratiti kontakt osobama (zaposlenicima) voditelja.

B) Pravo na pristup
Svaki ispitanik ima pravo, priznato od strane država europskog zakonodavca, u bilo kojem trenutku dobiti kopiju pohranjenih osobnih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi dopuštaju pristup sljedećim informacijama osobama čiji su podaci pohranjeni:

 • svrha obrade,
 • kategorije osobnih podataka o kojima je riječ,
 • primatelji ili kategorije primatelja za koje su ili za koje će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
 • gdje je to moguće, procijenjeno razdoblje tijekom kojeg će osobni podaci biti pohranjeni, ili ako to nije moguće, kriterije koji se upotrebljavaju za određivanje tog razdoblja,
  postojanje prava da voditelj obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u odnosu na ispitanike, ili usprotivi se takvoj obradi,
 • postojanje prava na podnošenje prigovora nadzornom tijelu,
 • kad se osobni podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika – pristup svim dostupnim informacijama o njihovom izvoru.


A) Pravo na ispravak
Svaki ispitanik ima pravo, priznato od strane europskog zakonodavca, od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti podatke koji nedostaju.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo, u svakom trenutku se može obratiti kontakt osobama (zaposlenicima) voditelja obrade.

D) Pravo na brisanje
Svaki ispitanik ima pravo, priznato od strane europskog zakonodavca, da voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose. U slučajevima predviđenim zakonom voditelj obrade mora obvezno obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.

E) Pravo na ograničenje obrade podataka
Svaki ispitanik ima pravo, priznato od strane europskog zakonodavca, od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade podataka ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

Ispitanik osporava točnost osobnih podataka za vrijeme koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga ograničava njihovu upotrebu.
Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik zahtijeva obradu radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ispitanik se protivi obradi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka dok se ne provjeri prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade nad razlozima ispitanika.
Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje KOOP TRGOVINA pohranjuje, KOOP TRGOVINA mora odmah osigurati da se zahtjev za ograničenje obrade ispoštuje.

F) Pravo na prenosivost podataka
Svaki ispitanik ima pravo na prenosivost podataka, u vezi s čime se ispitanik može u svakom trenutku obratiti djelatnicima tvrtke KOOP TRGOVINA.

G) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik ima pravo, zajamčeno od strane europskog zakonodavca, da se u bilo kojem trenutku usprotivi obradi osobnih podataka koji se na njega odnose, na temelju razloga koji se odnose na njegovu konkretnu situaciju.
KOOP TRGOVINA više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne dokaže opravdane legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili zaštitu pravnih zahtjeva.
Ako KOOP TRGOVINA obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za takav marketing. Ako se ispitanik protivi obradi podataka u svrhu izravnog marketinga, KOOP TRGOVINA više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Za ostvarivanje prava na prigovor, ispitanik može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati tvrtku KOOP TRGOVINA ili njezine djelatnike.

H) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila
KOOP TRGOVINA ne upotrebljava profiliranje na temelju dobivenih osobnih podataka.

I) Pravo na odustajanje od zaštite podataka
Svaki ispitanik ima pravo, zajamčeno od strane europskog zakonodavca, da u bilo kojem trenutku povuče privolu za obradu svojih osobnih podataka. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na opoziv privole, može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti tvrtki KOOP TRGOVINA ili njezinim zaposlenicima.

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade će dobivene podatke štititi sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka te svojim internim aktima donesenima na temelju zakona. Osigurat će odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu. Voditelj obrade dobivene podatke ni pod kojim uvjetima neće prosljeđivati niti otkrivati trećim stranama. KOOP TRGOVINA provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade i prostor za pohranu

Voditelj obrade također prikupljene osobne podatke prosljeđuje svojim ugovornim izvršiteljima obrade, koji podatke mogu obrađivati isključivo u okviru uputa i ovlaštenja voditelja obrade i koji se s voditeljem obrade obvezuju pisanim ugovorom na osiguranje odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka, i to: za CRM, sustav za marketing putem e-pošte i sustav za automatizaciju marketinga. Davatelj čuva zbirke osobnih podataka u EU i ne izvozi ih u treće zemlje.

Voditelj obrade može dati osobne podatke platformama za digitalno oglašavanje (Google, Facebook, LinkedIn itd.) i upotrebljavati njihove kolačiće, koji voditelju obrade omogućuju izradu preciznijih segmenata, prikazivanje ciljanih oglasa i remarketing. To korisniku omogućuje da na tim platformama od voditelja obrade prima relevantnije oglase. To može uključivati izvoz podataka ugovornom izvršitelju obrade izvan EU-a.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobne podatke ispitanika čuvamo na neodređeno vrijeme ili do opoziva privole za pohranu i obradu podataka ispitanika. Nakon opoziva privole ispitanika trajno brišemo njegove osobne podatke.
Ako u našoj tvrtki prestanu gore opisane svrhe za koje pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke, trajno ćemo izbrisati zbirke podataka kojima je svrha prestala.

Valjanost dokumenta: od 1. 1. 2020.