-50 % na MySun termostate pri kupnji IR panela ili podnog grijanja.

Sažetak košarice

Košarica je prazna

Artikl je dodan u košaricu

Košarica je prazna

Obročno plaćanje već od 10 € mjesečno. Trenutačno odobrenje

LeanPayCards

Korisnik

Zaboravili ste lozinku?

Još nemate račun?

Registrirani korisnici imaju pristup prethodnim narudžbama.

Izradi račun
Loading ...

Povrat robe

Ako je ugovor sklopljen na daljinu, kupac ima pravo u roku od 14 dana obavijestiti prodavatelja da odustaje od ugovora te pritom ne mora navesti razlog svoje odluke. U tom slučaju troškove povrata robe snosi kupac.

U slučaju kupoprodajnog ugovora, navedeni otkazni rok počinje teći od dana kada:
– kupac ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju određuje kupac, dođe u stvarni posjed robe,
– kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik i koju određuje kupac, stječe stvarni posjed zadnjeg komada robe, ako je predmet ugovora više komada robe koje kupac naručuje jednom narudžbom,
– kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik i koju određuje kupac, stječe stvarni posjed zadnje pošiljke ili komada robe, ako se dostava robe sastoji od više pošiljki ili komada,
– kupac ili treća osoba, koja nije prijevoznik i koju određuje kupac, stječe stvarni posjed prvog komada robe, ako je dostava robe redovita tijekom određenog razdoblja.

Pravo na odustajanje od ugovora kupac ostvaruje pisanom obavijesti prodavatelju na adresu e-pošte za kontakt info@koop.si.

Obavijest o odustajanju možete dati putem obrasca za povrat ili nedvosmislenom izjavom iz koje je jasno da odustajete od ugovora. Smatra se da je kupac pravodobno podnio izjavu o odustajanju od ugovora ako ju je poslao u roku određenom za odustajanje od ugovora. Kupac snosi teret dokazivanja u pogledu ostvarenja prava na odustajanje.

Obrazac za povrat možete pronaći ovdje.

Svi proizvodi kupljeni na www.mysun.hr takve su prirode da se mogu vratiti poštom.

Prodavatelj je dužan odmah izvršiti povrat novca, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Prodavatelj vraća primljene uplate kupcu istim načinom plaćanja koje je kupac upotrijebio, osim ako kupac nije izričito zatražio upotrebu drugog načina plaćanja i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove. Prodavatelj može zadržati povrat primljenih uplata do preuzimanja vraćene robe ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

Ako je kupac već primio robu i odustaje od ugovora, dužan ju je vratiti ili predati prodavatelju ili osobi ovlaštenoj od strane tvrtke za preuzimanje robe, najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako ju je poslao prije isteka roka za povrat od 14 dana. Kupac u vezi s odustajanjem od ugovora snosi samo troškove povrata robe. Kupac je dužan primljenu robu vratiti neoštećenu i u istoj količini, osim ako roba nije uništena, oštećena, izgubljena ili se njezina količina smanjila bez krivnje kupca. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Kupac nema pravo odustati od ugovora ako je riječ o ugovoru:
1. za robu koja je proizvedena prema točnim uputama potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama;
2. za robu koja je kvarljiva ili kojoj brzo ističe rok trajanja;
3. o isporuci zapečaćenih audio ili videozapisa i računalnih programa, ako je kupac nakon dostave otvorio sigurnosni pečat (ako nema pečata, primjenjivo je ako je kupac otvorio originalno pakiranje);
4. o isporuci novina, časopisa;
5. o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je potrošač otvorio pečat nakon isporuke (to uključuje aparate za brijanje, masažere, odjeću za mršavljenje, rezervne mrežice za brijanje i noževe, četkice za zube…);
6. o isporuci robe koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugim artiklima.

Ako nalog izvršava pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost radi ostvarivanja dobiti, neovisno o pravno ustrojstvenom obliku ili vlasništvu, na nju se ne primjenjuju odredbe iz ovog poglavlja.

Reklamacija (materijalni nedostatak, jamstvo, šteta)

Reklamacije na naše usluge:

Ako ste primili krivi proizvod ili proizvod za koji smatrate da nije nov, možete ga vratiti, a mi ćemo vam poslati novi proizvod ili izvršiti povrat kupoprodajne cijene. O ovakvim problemima obavijestite nas putem adrese info@koop.si

Reklamacija na dostavu:

Ako je paket fizički oštećen, nedostaje dio sadržaja, vidljivi su znakovi otvaranja ili ako su proizvodi u paketu oštećeni, a kupac je takav paket ipak preuzeo jer nije odmah uočio te znakove na pakiranju ili na samim proizvodima, kupac mora pokrenuti postupak reklamacije kod dostavne službe ili kod prodavatelja.

Reklamaciju za oštećeni paket pokrenite tako da paket donesete u najbliži poštanski ured u istom stanju u kakvom ste ga primili s originalnim unutarnjim omotom i pakiranjem (bez dodavanja ili uklanjanja bilo čega, obavezno zapakirati ili barem priložiti originalnu ambalažu, koja je također često pokazatelj uzroka oštećenja) i ispunite zapisnik o oštećenoj pošiljci ili možete s poštanskom službom koja je dostavila proizvod dogovoriti da vas na kućnu adresu posjeti djelatnik koji će u vašoj prisutnosti ispuniti obrazac o oštećenoj pošiljci, a zatim će prodavatelj za kupca obaviti zamjenu robe ili rješavanje problema.

Prodavatelj s kupcem dogovara odgovarajuće rješenje, u slučaju štete koja je prihvatljiva za kupca i kupac želi zadržati takav proizvod, prodavatelj može izdati knjižno odobrenje za procjenu štete, ali ako je šteta prevelika i neprihvatljiva za kupca, kupac ima pravo zamijeniti proizvod.

Rok za prijavu štete u transportu je najkasnije 30 dana. Reklamaciju prijavite što prije. Rok za prijavu štete u transportu kod GLS-a i TNT-a iznosi 7 dana. Kako bi postupak bio što kraći i manje naporan za vas, pošaljite nam kopiju zapisnika na info@koop.si. Mi ćemo s Poštom dogovoriti daljnje postupanje s oštećenom pošiljkom, a vama ćemo poslati novi proizvod.

Provedba jamstva:

Za proizvode kupljene kod nas koji imaju jamstvo vrijede uvjeti jamstva ispisani na važećem jamstvenom listu i primjenjuju se od dana kupnje uz predočenje računa. Za rješavanje reklamacija nadležan je ovlašteni servis. Za ostvarivanje prava na reklamaciju proizvod je potrebno poslati u servis koji je dužan popraviti proizvod u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za otklanjanje kvara. Ako servis ne uspije popraviti proizvod u zakonskom roku, dužan je kupcu isporučiti novi proizvod bez pogreške.

Prodavatelj nije ovlašten utvrđivati nedostatke na proizvodu. Samo je ovlašteni servis nadležan za procjenu kvara, stoga zamjena proizvoda ili povrat proizvoda nije moguć bez mišljenja ovlaštenog servisera.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi reklamacija, možete nam ih poslati na info@koop.si

Ako roba za koju je izdano jamstvo ne funkcionira besprijekorno ili nema svojstva navedena u jamstvenom listu ili reklamnoj poruci, kupac može najprije zatražiti otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u ukupnom roku od 45 dana od dana kada je proizvođač, prodavatelj ili ovlašteni servis primio zahtjev kupca za otklanjanje nedostataka, proizvođač je dužan robu zamijeniti identičnom, novom i besprijekornom robom bez naplate kupcu. Ako proizvođač u navedenom roku ne popravi robu ili je ne zamijeni novom, kupac može raskinuti ugovor ili zatražiti sniženje kupoprodajne cijene. Proizvođač mora izdati novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjeni bitni dio robe novim. Prava kupca iz jamstva prestaju vrijediti nakon 2 (dvije) godine od dana kada je kupac zatražio besplatno otklanjanje nedostataka ili zamjenu robe novom.

Materijalni nedostaci:

Prodavatelj je dužan isporučiti robu kupcu u skladu s ugovorom i odgovara za materijalne nedostatke u izvršenju. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koji su na proizvodu postojali kad je on predan kupcu, bez obzira na to je li bio upoznat s njima ili ne. Prodavatelj također odgovara za materijalne nedostatke koji postanu očiti nakon prijenosa na kupca ako su oni posljedica uzroka koji je postojao i prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako uočiti ako je izjavio da roba nema nedostataka ili da ima određena svojstva ili značajke.

Nedostatak je materijalan:
1. ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu upotrebu ili za promet;
2. ako stvar nema svojstva potrebna za određenu vrstu upotrebe za koju je kupac kupuje, a koja je prodavatelju bila poznata ili mu je morala biti poznata;
3. ako stvar nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prešutno ugovorene ili propisane;
4. ako je prodavatelj predao stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako uzorak ili model nije prikazan samo informativno.

Prikladnost robe za normalnu upotrebu procjenjuje se u usporedbi s običnom robom iste vrste i uzimajući u obzir bilo kakve izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje je dao prodavatelj ili proizvođač, posebno putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili indikacijama na samoj robi.

Potrošač može svoja prava vezano uz materijalni nedostatak ostvariti ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je nedostatak otkriven. U obavijesti o nedostatku potrošač mora pobliže opisati nedostatak i omogućiti prodavatelju da pregleda artikl. Potrošač može osobno obavijestiti prodavatelja o nedostatku, a prodavatelj će izdati potvrdu. Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke na robi koji se pokažu nakon 2 (dvije) godine od isporuke artikla. Smatra se da je nedostatak na artiklu već postojao u trenutku isporuke ako se pojavi unutar 6 (šest) mjeseci od isporuke.

Kupac koji je pravilno obavijestio prodavatelja o nedostatku ima pravo od prodavatelja zahtijevati da:
– otkloni nedostatak na robi ili
– vrati dio uplaćenog iznosa razmjeran nedostatku ili
– neispravnu robu zamijeni novom, besprijekornom ili
– vrati uplaćeni iznos.

U svakom slučaju, kupac također ima pravo od prodavatelja zahtijevati naknadu štete, a posebice naknadu troškova za materijal, rezervne dijelove, rad, prijenos i prijevoz proizvoda koji nastanu kao posljedica ispunjenja obveza. Prava kupca prema prodavatelju zastarijevaju istekom 2 (dvije) godine od dana kad je obavijestio prodavatelja o materijalnom nedostatku.

Ako postojanje nedostatka na robi nije sporno, prodavatelj mora udovoljiti zahtjevu kupca najkasnije u roku od 8 (osam) dana. Prodavatelj je dužan odgovoriti kupcu na zahtjev u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka zahtjeva ako je postojanje nedostatka na robi sporno. Ako prodavatelj uništi ili izgubi proizvod koji mu je dan na popravak, održavanje ili doradu, dužan je kupcu, po njegovom izboru, u roku od 8 (osam) dana predati novi istovjetni proizvod ili mu odmah isplatiti odštetu u iznosu maloprodajne cijene novog proizvoda. Ako prodavatelj ošteti ili pokvari proizvod koji mu je dan na popravak, održavanje ili doradu, dužan je o svojem trošku otkloniti nedostatak ili štetu u roku od 3 (tri) dana, pod uvjetom da time ne umanjuje vrijednost i upotrebljivost proizvoda. Ako se to ne može osigurati, kupac ima ista prava kao u slučaju gubitka ili uništenja.

O reklamacijama povezanima sa materijalnim nedostacima obavijestite nas na adresu: info@koop.si