Opći uvjeti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KUPACA

Društvo KOOP TRGOVINA d.o.o. zaštiti osobnih podataka posvećuje puno pažnje u skladu s aktualnim zakonodavstvom (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZVOP-2 i Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR). Zbog toga što su naši kupci iznimno važni za nas, i prema njihovim podacima ponašamo se odgovorno. Obrađujemo samo one podatke o kupcima koje smo od njih primili na temelju slobodne volje i u sklopu poslovnog odnosa, na temelju dane privole ili na drugom pravnom temelju.

Kakve podatke obrađujemo?

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijske podatke koji obuhvaćaju prvenstveno ime i prezime, korisničko ime i lozinku te ID za PDV, ako ste pravna osoba;
 • podatke za kontakt koji obuhvaćaju osobne podatke pomoću kojih možemo stupiti u kontakt s vama, prvenstveno e-adresu, telefonski broj, adresu za dostavu, adresu za račun i vaše profile na društvenim mrežama;
 • vaše postavke koje obuhvaćaju podatke o vašem računu, prvenstveno spremljene adrese za dostavu, profile, prijave na e-biltene;
 • podatke o vašim narudžbama koji obuhvaćaju prvenstveno podatke o naručenim artiklima i načinu plaćanja, uključujući broj bankovnog računa te podatke o reklamacijama.

1 Uvod

U TRGOVINI KOOP posvećujemo posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka. Pomoću ove politike privatnosti želimo obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Uz to su ispitanici upoznati i sa svojim pravima.

TRGOVINA KOOP je kao izvršitelj obrade i voditelj obrade izveo brojne tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje najbolje zaštite osobnih podataka koje posjeduje. Prikupljanje i obrada uređeni su u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s državno određenom i propisanom zaštitom podataka. Međutim, prijenosi podataka na internetu mogu sadržavati nedostatke u sigurnosti, pa apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Zbog navedenog svaki nam ispitanik može osobne podatke slati i alternativnim sredstvima, npr. preko telefona.

2 Definicije

A) Osobni podaci
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik na kojega se podaci odnose”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

B) Subjekt podataka
Pojedinac na kojega se odnose podaci jest bilo koja fizička osoba koja se može identificirati čije podatke prikuplja i obrađuje prikupljač i izvršitelj obrade.

C) Obrada podataka
Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

D) Privola
Privola ispitanika na kojega se odnose osobni podaci znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

3 Naziv i adresa izvršitelja obrade i voditelja obrade

Voditelj obrade u svrhe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugog zakonodavstva o zaštiti podataka koje se primjenjuje u državama članicama Europske unije i druge odredbe u vezi sa zaštitom podataka je:

KOOP TRGOVINA d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 43
8250 Brežice, SI

Telefon: +386 7 47 78 820
E-adresa: info@koop.si
Mrežna stranica: www.koop-group.com

4 Kolačići (Cookies)

Na mrežnoj stranici KOOP TRGOVINA upotrebljavaju se kolačići. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalni sustav putem internetskog preglednika i korisnicima olakšavaju uporabu mrežne stranice.
Pojedinac može u bilo kojem trenutku spriječiti pohranjivanje kolačića putem naše mrežne stranice pomoću odgovarajućeg skupa upotrebljavanog internetskog preglednika i na taj način može trajno odbiti pohranu kolačića. Uz to, već pohranjeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih programa sustava. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako pojedinac deaktivira pohranu kolačića u upotrebljavanom internetskom pregledniku, funkcije mrežnog mjesta neće biti upotrebljive u potpunosti.

5 Prikupljanje općih podataka i informacija

Mrežna stranica KOOP TRGOVINA prikuplja niz općih podataka i informacija kada pojedinac posjeti mrežno mjesto. Ti opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Mogu se prikupljati:

 • vrste i verzije preglednika koji se upotrebljavaju,
 • operacijski sustav koji upotrebljava pristupni sustav,
 • mrežno mjesto s kojega pristupni sustav dohvaća našu mrežnu stranicu (tzv. uputitelj),
 • podnacionalne mrežne stranice,
 • datum i vrijeme pristupa mrežnoj stranici,
 • adresa internetskog protokola (IP adresa),
 • pružatelj internetskih usluga pristupnog sustava i
 • sve druge slične podatke i informacije koje se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Prilikom uporabe ovih općih podataka i informacija, KOOP TRGOVINA ne dolazi ni do kakvih specifičnih podataka o pojedincu. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za:

 • pravilnu dostavu sadržaja našeg mrežnog mjesta,
 • optimizaciju sadržaja naše mrežne stranice, kao i njezinih oglasa,
 • osiguravanje dugoročne sposobnosti preživljavanja naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije mrežnog mjesta i
 • pružanje informacija tijelima kaznenog progona, potrebne za kazneni progon u slučaju mrežnog napada.

6 Prijava na e-obavještavanje

Na mrežnoj stranici KOOP TRGOVINA korisnici imaju mogućnost da se prijave na naše mjesečne e-novosti gdje dobivaju korisne informacije i savjete s područja računovodstva, financija, poreza i kadrova.

KOOP TRGOVINA pomoću e-obavijesti povremeno obavještava svoje primatelje koji su suglasni s primanjem e-obavijesti/e-novosti, o novim uslugama i aktualnim događajima koje organizira.

Obavijesti prima samo osoba na koju se podaci odnose, ako:

 • pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima važeću e-adresu i
 • pojedinac na kojega se odnose podaci prijavi se za primanje e-obavijesti i e-novosti.

Primatelj e-obavijesti na kojega se odnose podaci, može bilo kada povući prijavu. Suglasnost o pohranjivanju osobnih podataka, koju pojedinac za slanje e-obavijesti, može u bilo kojem trenutku povući. Za povlačenje privole u svakoj se e-obavijesti nalazi odgovarajuća poveznica. Isto tako, pojedinac može odjavu priopćiti izravno voditelju obrade osobnih podataka i na drugačiji način (pisanim, elektroničkim ili usmenim putem).

7 Svrhe obrade osobnih podataka

Voditelj obrade KOOP TRGOVINA će podatke koje je dobio od korisnika upotrebljavati u sljedeće svrhe:

 • obavještavanje i slanje e-novosti, članaka, obavijesti o događajima putem e-pošte
 • direktni marketing i slanje ponuda putem e-pošte, klasične pošte i na mrežnoj stranici te obavljanje telefonskih poziva
 • segmentiranje, profiliranje i automatiziranu obradu u svrhu oblikovanja prilagođenih poruka i ponuda koje će biti relevantnije korisniku
 • statističke i tržišne analize;
 • praćenje klikova i otvaranja e-pošte te klikova na mrežnoj stranici za segmentaciju i prilagođavanje sadržaja e-pošte;
 • prikazivanje prilagođenih oglasa na platformama za oglašavanje (Google i Facebook).

8 Kontaktni obrazac na mrežnoj stranici

Mrežna stranica KOOP TRGOVINA sadrži obrasce za kontakt koji omogućavaju brzi elektronički kontakt s tvrtkom. Ako se pojedinac odluči za kontakt preko obrasca za kontakt, osobni podaci koje prosljeđuje na obrascu, automatski se pohranjuju. Takve osobne podatke voditelj obrade osobnih podataka pohranjuje u svrhe obrade ili uspostavljanja kontakta s osobom na koju se podaci odnose. Ti osobni podaci ne prosljeđuju se trećim osobama.

9 Sudjelovanje na događajima

A) Opće odredbe
Opći uvjeti uređuju svrhe i uvjete pod kojima će se odvijati događaji koje organizira KOOP TRGOVINA, način prijave na njih, uvjete sudjelovanja i postupak eventualne odjave s određenog događaja i prije njegovoga izvođenja. Organizator događaja je KOOP TRGOVINA.
Opći uvjeti su sastavni dio prijave na svaki događaj. Pojedinac koji se prijavi na bilo koji događaj, u potpunosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove opće odredbe objavljene na mrežnoj stranici KOOP TRGOVINA.

B) Prijava na događaj
Prijava na događaj izvodi se ispunjavanjem prijavnog obrasca na mrežnoj stranici KOOP TRGOVINA, gdje pojedinac mora obvezno navesti svoje podatke (ime, prezime, tvrtku i e-adresu). Pojedinac upisom tih podataka jamči da su oni istiniti, točni i potpuni. Prethodna prijava na događaj je obvezna jer je broj mjesta ograničen.
Prijavom se pojedinac također slaže i dozvoljava da organizator događaj snima i/ili fotografira te da nakon događaja snimke javno objavi.

C) Otkazivanje događaja od strane organizatora
Organizator pridržava pravo da sadržaj događaja prilagodi ta da u slučaju premaloga broja zainteresiranih, više sile ili drugoga razloga događaj terminski ili lokacijski prilagodi ili otkaže. O eventualnim otkazivanju organizator će obavijestiti prijavljene na događaj najkasnije dan prije događaja, i to preko e-pošte na e-adresu koju je pojedinac naveo u prijavi na događaj ili pozivom na navedeni telefonski broj.

D) Uporaba osobnih podataka
Voditelj sustava pohrane osobnih podataka, prikupljenih u okviru prijave na događaj ili drugačije u okviru događaja, je organizator koji se obvezuje da će sve primljene osobne podatke navedene u prijavnici, pažljivo pohraniti i upotrebljavati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) u svrhu u koju su bili pribavljani te da ih neće proslijediti trećim osobama. Svrhe su definirane na prijavnom obrascu na mrežnoj stranici.

10 Brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke pojedinca na kojega se odnose osobni podaci (ispitanik), samo za razdoblje koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako ga europski zakonodavac ili drugi zakonodavac odobri u zakonima ili propisima koji se tiču voditelja obrade osobnih podataka. Ako svrha skladištenja nije određena ili nije primjerena ili ako istekne rok za skladištenje koji je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima. Brisanje je, naravno, moguće i na zahtjev pojedinca na kojega se osobni podaci odnose (ispitanik).

11 Korisnička prava

A) Pravo na potvrdu
Svaki ispitanik ima pravo, odobreno od strane europskog zakonodavca, od voditelja obrade pribaviti informaciju o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako ispitanik želi ostvariti ovo pravo, može se bilo kada obratiti osobama za kontakt (zaposlenicima) kod voditelja obrade.

B) Pravo pristupa
Svaki ispitanik ima pravo, odobreno od strane europskog zakonodavca, u svakom trenutku pribaviti kopiju osobnih podataka koji se pohranjuju. Osim toga, europske direktive i propisi omogućavaju osobama čiji se podaci pohranjuju pristup sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade,
 • kategorijama predmetnih osobnih podataka,
 • primateljima ili kategoriji primatelja kojima su bili ili kojima će biti otkriveni osobni podaci, posebice primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama,
 • kada je moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji primijenjeni za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava da voditelj obrade zahtijeva ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s osobama na koje se osobni podaci odnose ili na prigovor takvoj obradi,
 • postojanju prava na podnošenje prigovora kod nadzornog tijela,
 • gdje osobni podaci nisu prikupljeni izravno od pojedinca na kojega se odnose, pristup svim dostupnim informacijama o njihovom izvoru.

C) Pravo na ispravak
Svaki ispitanik ima pravo, odobreno od strane europskog zakonodavca, od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ostvariti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzevši u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo na dopunu manjkavih podataka.
Ako ispitanik želi ostvariti ovo pravo, može se bilo kada obratiti osobama za kontakt (zaposlenicima) kod voditelja obrade.

D) Pravo na brisanje
Svaki ispitanik ima pravo, odobreno od strane evropskog zakonodavca, da voditelj obrade izbriše osobne podatke koji se odnose na njega, bez nepotrebnog odgađanja. U zakonom predviđenim slučajevima, voditelj obrade je dužan obvezno izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.

E) Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka
Svaki ispitanik ima pravo, odobreno od strane europskog zakonodavca, od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade podataka, ako vrijedi jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik pobija točnost osobnih podataka za vrijeme kada voditelju obrade omogućava provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga ograničava njihovu uporabu.
 • Nadzorniku osobni podaci više nisu potrebni u svrhe obrade, ali ispitanik, na kojega se podaci odnose, zahtijeva uspostavljanje, izvođenje ili zaštitu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik, na kojega se odnose osobni podaci prigovarao je obradi u skladu s BDP-om, dok se ne provjeri prevladavaju li opravdani razlozi voditelja obrade na razlozima ispitanika na kojega se osobni podaci odnose.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i ispitanik na kojega se osobni podaci odnose, zahtijeva ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih kod KOOP TRGOVINE, KOOP TRGOVINA je dužna bezodložno osigurati da se molba za ograničenje obrade uzme u obzir.

F) Pravo na prijenos podataka
Svaki ispitanik ima pravo na prenosivost podataka, u vezi sa čime se ispitanik na kojega se odnose osobni podaci, može u bilo kojem trenutku obratiti zaposlenicima u KOOP TRGOVINI.

G) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik ima pravo, osigurano od strane europskog zakonodavca, na temelju razloga koji se tiče njegovog posebnog položaja, u bilo kojem trenutku usprotiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na njega.
KOOP TRGOVINA neće više obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako može dokazati opravdane legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama ispitanika na kojega se podaci odnose ili za uspostavljanje, izvođenje ili zaštitu pravnih zahtjeva.
Ako KOOP TRGOVINA obrađuje osobne podatke u svrhe direktnog marketinga, ispitanik, na kojega se odnose osobni podaci, ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka za takav marketing. Ako ispitanik prigovori obradi podataka u svrhe direktnog marketing, KOOP TRGOVINA neće više obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Za ostvarivanje prava na prigovor, ispitanik, na kojega se odnose osobni podaci, može u bilo kojem trenutku izravno se obratiti KOOP TRGOVINI, odnosno zaposlenicima.

H) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka uključujući profiliranje
KOOP TRGOVINA ne upotrebljava profiliranje na temelju pribavljenih osobnih podataka.

I) Pravo na odstupanje od zaštite podataka
Svaki ispitanik ima pravo, osigurano od strane europskog zakonodavca, bilo kada povući svoju suglasnost za obradu svojih osobnih podataka. Ako ispitanik želi ostvariti pravo na povlačenje privole, može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti KOOP TRGOVINI, odnosno zaposlenicima.

12 Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade će dobivene podatke čuvati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa svojim internim aktima, donesenima na temelju zakona. Osigurat će odgovarajuću organizaciju i tehničku zaštitu. Voditelj obrade dobivene podatke ni u kojem slučaju neće prosljeđivati ili otkriti trećim osobama. Tvrtka KOOP TRGOVINA poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

13 Ugovorni izvršitelji obrade i područje pohrane

Voditelj obrade prikupljene osobne podatke prosljeđuje i svojim ugovornim izvršiteljima obrade koji podatke mogu obrađivati isključivo u okviru uputa i ovlaštenja voditelja obrade i koji su pisanim ugovorom, sklopljenim s voditeljem obrade, obvezani na pružanje odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka, i to: za CRM, sustav marketinga putem e-pošte i sustav za marketinšku automatizaciju. Sustave pohrane osobnih podataka pružatelj čuva na teritoriju EU te ih ne iznosi u treće zemlje.

Voditelj obrade može prosljeđivati osobne podatke digitalnim platformama za oglašavanje (Google, Facebook, LinkedIn i slično) i upotrebljavati njihove kolačiće koji voditelju obrade omogućuju formiranje preciznijih segmenata, prikazivanje targetiranih oglasa i ponovni marketing. Time korisnik prima relevantnije oglase na tim platformama od strane voditelja obrade. Pri tome se može raditi o iznošenju podataka ugovornom izvršitelju obrade izvan EU.

14 Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobne podatke ispitanika pohranjujemo vremenski neograničeno, odnosno do povlačenja privole za pohranu i obradu podataka ispitanika. Nakon povlačenja suglasnosti ispitanika, njegove osobne podatke trajno brišemo.
Ako bi u našem poduzeću prestale gore navedene svrhe, zbog kojih pohranjujemo i obrađujemo osobne podatka, sustave pohrane osobnih podataka, čija je svrha prestala, trajno ćemo izbrisati.

KOOP TRGOVINA d.o.o.
Brežice, svibanj 2018

Top