Članci

POSTAVLJANJE ELEKTRIČNOG PODNOG GRIJANJA

Vgradnja električnega talnega gretja

Instalacija podnog grijanja MySun je brza i jednostavna – električar ga može u jednom danu postaviti na 50 do 60 kvadratnih metara. Takvo grijanje je udobno zbog jednakomjerne raspodjele topline po velikoj površini poda koji je samo za nekoliko stupnjeva topliji od temperature u prostoru. Topli podovi omogućavaju nižu sobnu temperaturu, što povećava udobnost boravljenja. Podno grijanje možete postaviti ispod različitih završnih slojeva, kao što su npr. keramičke pločice, drveni podovi uključujući parkete, itison, plastične obloge. Tako ćete uštedjeti i na prostoru jer vam nije potreban kotao, dimnjak, drvarnica, radijatori…

NAČIN UGRADNJE PODNOG GRIJANJA MYSUN.

Mogu se dobaviti dva sustava električnog grijanja MySun, i to grijaći tepisi i grijaće folije.

Dok se grijaće tepihe MySun može polagati ispod većine podnih obloga, grijaća folija MySun polaže se isključivo ispod plivajućih podova – dakle podova koji se ne lijepe na tlo (laminat, određeni parketi, određeni vinili…). To je bitna razlika između sustava.

1. IZRAVNI SUSTAV UGRADNJE (NOVOGRADNJA) – GRIJAĆI TEPIH MYSUN

Radi se o najčešćem načinu ugradnje, kod kojega se grijaći tepih polože neposredno ispod završnog sloja po kojem se hoda, načelno u sloj elastičnog ljepila ili pak u sloj (samorazlijevajuće) izravnavajuće mase. Takvim načinom ugradnje možemo upotrebljavati sustav podnog grijanja kao primarno grijanje ili kao dodatne izvore grijanja. Prednost ovoga sustava je jednostavna ugradnja i brza odzivnost sustava kao cjeline, jer su grijaći kabeli položeni neposredno ispod površine. Završni sloj može biti također parket, laminat, PVC, topli pod, tepih, pluto, itd., ali u tim slučajevima moraju grijaći tepisi biti zalijevani u samorazlijevajućoj izravnavajućoj masi.

Vgradnja električnega talnega gretja

1. pločice
2. elastično ljepilo, odnosno samorazlijevajuća izravnavajuća masa
3. grijaći tepih MySun
4. podni osjetnik
5. estrih
6. armirna čelična mreža
7. toplinska izolacija
8. osnova

2. IZRAVNI SUSTAV UGRADNJE (ADAPTACIJA) – GRIJAĆI TEPIH MYSUN

Radi se o najčešćem načinu ugradnje kod adaptacija Zbog toga što se adaptiraju načelno stariji objekti koji nemaju odgovarajuću podnu izolaciju i zbog toga što smo kod adaptacija u većini slučajeva jako ograničeni visinom, u tim se slučajevima preporuča uporaba namjenskih izolacijskih ploča F-Board koje su certificirane od strane proizvođača grijaćih tepiha. Ove izolacijske ploče lijepe se na postojeći pod, a izravno na njih se polažu grijaći tepisi. Dodatne izolacijske ploče F-Board su jako prikladne i u prostorima i objektima u kojima želimo što veću brzinu odzivnosti sustava (vikendice, kupaonice…), jer izolacijske ploče sprječavaju da se toplina akumulira u estrihe.

Vgradnja električnega talnega gretja

1. pločice
2. elastično ljepilo, odnosno samorazlijevajuća izravnavajuća masa
3. grijaći tepih MySun
4. podni osjetnik
5. namjenska izolacijska ploča F-BOARD
6. elastično ljepilo
7. postojeći podovi

3. IZRAVNI SUSTAV – ZA ISPOD LAMINATA, ODREĐENIH VRSTA PARKETA I VINILA, ITD. – GRIJAĆA FOLIJA MYSUN

Najčešći način ugradnje je da se grijaću foliju MySun položi izravno ispod laminata, vinila, odnosno parketa koji se ne lijepi na pod.

1. laminat, odnosno parket koji se ne lijepi na pod
2. podni osjetnik
3. PE folija, debljine 0,25 mm
4. grijaća folija MySun
5. namjenska toplinska izolacija STR6
6. osnova

4. SUSTAV S PLOČOM HEAT-PAK – ZA ISPOD TEPIHA, PVC, TOPLI POD ITD. – GRIJAĆA FOLIJA MYSUN

Sustav s pločom Heat-Pak se upotrebljava u slučajevima, kada želimo podno grijanje ispod tepiha, toplog poda ili podne obloge PVC. Zbog toga što ti završni podovi nisu mehanički dovoljni tvrdi, u tim je slučajevima potrebno upotrijebiti namjenske ploče koje služe kao mehanička zaštita od oštećenja grijaće folije. Visina poda se ovim sustavom ugradnje podiže za otprilike 10 mm. Navedene ploče se polažu u dva sloja, svaka ploča ima sloj ljepila kako bi se ploče međusobno zalijepile. Ploče se moraju polagati (lijepiti) križno. Na taj način dobivate čvrstu podlogu na koju možete položiti podnu oblogu PVC, tepih ili neki drugi završni pod, koji mehanički nije dovoljno tvrd da bi bilo moguće položiti izravno na grijaću foliju MySun.

Vgradnja električnega talnega gretja

1. završni sloj – tepih, PVC, topli pod, itd.
2. ploče HEAT-PAK
3. podni osjetnik
4. PE folija, debljine 0,25 mm
5. grijaća folija MySun
6. namjenska toplinska izolacija poda STR6
7. osnova

5. VANJSKA UPORABA

Uz grijanje unutarnjih prostora, podno električno grijanje je prikladno i za vanjsku uporabu, za sprječavanje smrzavanja ili za otapanje snijega i leda na prilazima, pločnicima, dvorištima, a također i na zidovima, žlijebovima, olucima… Upravo tako su na izbor namjenski grijaći kabeli za sprječavanje smrzavanja cjevovoda i slično.

Zanimaju vas dodatne informacije o ugradnji električnog podnog grijanja? Javite nam se:
    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    ** KOOP TRGOVINA d.o.o. posebnu pažnju i brigu posvećuje zaštiti vaših osobnih podataka. Detaljnija pravila o korištenju i obradi vaših osobnih podataka možete pročitati u Uvjetima poslovanja.